Gmina jako zarządcą wspólnoty mieszkaniowej

Znaczna większość wspólnot mieszkaniowych powstaje w nowych budynkach. Zdarza się jednak, że gmina posiada lokale we wspólnocie, a nawet, że zarządza tą wspólnotą. Czy gmina powinna zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi?Status prawnyW sytuacji, gdy wspólnotą mieszkaniową zarządza gmina, jest ona takim samym właścicielem, jak gdyby był nim ktoś inny. Gmina jednak nie powinna