Dojazd do nieruchomości – reguły i przepisy

Gminy nie są odpowiedzialne za drogi prywatne, prowadzące do danej nieruchomości. Nie mogą ingerować w oznakowanie takich dróg, ani o ich stan. Za to odpowiedzialni są ich właściciele. Ruch na drodze wewnętrznej Drogi wewnętrzne zasadniczo nie podlegają Prawie o ruchu drogowym. Aby na takiej drodze przestrzegano przepisów drogowych należy je oznaczyć znakami oznaczającymi strefę ruchu, bądź zamieszkania. Odpowiedzialność cywilna Za wyrządzoną szkodę lub krzywdę, która miała

Odpowiedzialność karna i społeczna

Z przestępstwami można się spotkać w każdej branży, w każdym miejscu. Instytucje państwowe i samorządowe mają obowiązek zgłoszenia popełnionego przestępstwa. Najważniejsza jest jednak bez względu na miejsce pracy – odpowiedzialność społeczna.Przestępstwa na co dzieńWiele osób spotyka się z przestępstwem chociaż raz w życiu. Wówczas pojawia się dylemat,

Zawód zarządcy nieruchomości – jak być docenionym

Praca zarządcy nieruchomości jest wymagająca. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna cechować się nie tylko znajomością obowiązujących przepisów prawa, ale także posiadać wysokie zdolności organizacyjne i komunikacyjne. Zawód ten jest również bardzo stresujący z uwagi na wiele nieprzewidzianych losowych sytuacji. Jak zatem pokazać lokatorom, jak ciężko dla nich pracujemy, by docenili wysiłki? Człowiek-orkiestra Zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny praktycznie za

Zarządzanie nieruchomością a umowa z operatorem telekomunikacyjnym

Po wprowadzeniu zmian do Ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych nie powinno być już żadnych niedomówień w sprawie podpisywania umów z operatorami telekomunikacyjnymi za zarządcami nieruchomości. A jednak. Są one nadal i często wątpliwości te wyjaśnia sąd w trakcie postępowania sądowego.Jasny przepisUstawa o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych wprost mówi, iż zarządca danej

Koszty utrzymania nieruchomości – kto za co płaci

Kto tak naprawdę odpowiedzialny jest za ponoszenie kosztów utrzymania nieruchomości – właściciel lokalu, czy członkowie spółdzielni, a może wszyscy? Mienie spółdzielni mieszkaniowej  Własnością spółdzielni mieszkaniowej są te nieruchomości, które służą jej do prowadzenia działalności z zakresu budownictwa, handlu, usług, działalności oświatowej,