Wymiana okien a prawa wspólnoty mieszkaniowej

 Najemca lokalu ma w obowiązku przywrócić do stanu poprzedniego wyglądu elewacji budynku. Jest to zgodne z uchwałą z dnia  21 listopada 2013 r. (III CZP 65/13). Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą wspólnota mieszkaniowa może zwrócić się z żądaniem do najemcy o przywrócenie do stanu poprzedniego również kształtu i rozmiaru otworów okiennych w budynku położonym na nieruchomości
1 5 6 7