Zarządzanie nieruchomością a umowa z operatorem telekomunikacyjnym

Po wprowadzeniu zmian do Ustawy o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych nie powinno być już żadnych niedomówień w sprawie podpisywania umów z operatorami telekomunikacyjnymi za zarządcami nieruchomości. A jednak. Są one nadal i często wątpliwości te wyjaśnia sąd w trakcie postępowania sądowego.Jasny przepisUstawa o wspieraniu rozwoju i sieci telekomunikacyjnych wprost mówi, iż zarządca danej

Koszty utrzymania nieruchomości – kto za co płaci

Kto tak naprawdę odpowiedzialny jest za ponoszenie kosztów utrzymania nieruchomości – właściciel lokalu, czy członkowie spółdzielni, a może wszyscy? Mienie spółdzielni mieszkaniowej  Własnością spółdzielni mieszkaniowej są te nieruchomości, które służą jej do prowadzenia działalności z zakresu budownictwa, handlu, usług, działalności oświatowej,