Gmina jako zarządcą wspólnoty mieszkaniowej

Znaczna większość wspólnot mieszkaniowych powstaje w nowych budynkach. Zdarza się jednak, że gmina posiada lokale we wspólnocie, a nawet, że zarządza tą wspólnotą. Czy gmina powinna zarządzać wspólnotami mieszkaniowymi?Status prawnyW sytuacji, gdy wspólnotą mieszkaniową zarządza gmina, jest ona takim samym właścicielem, jak gdyby był nim ktoś inny. Gmina jednak nie powinna

Zaliczka a koszty zarządzania nieruchomością wspólną

Każdy zarząd w związku z zarządzaniem i utrzymaniem nieruchomości ponosi koszty. Czy jednak zarząd może pobierać na pokrycie tychże kosztów zaliczki od właścicieli lokali?Zaliczka określona w uchwaleW dużych wspólnotach mieszkaniowych zaliczki pokrywające wydatki zarządu nieruchomości wspólnej pobierane są w formie opłat bieżących. Są one płatne z góry, do dnia